Finansowanie UE

Almar Sp. z o.o. OLDTIMER Sp. k.
Otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu pt. „Dotacja na kapitał obrotowy”. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr 3.4 POIR / 1.5 POPW.
 
Cele projektu
Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
 
Planowane efekty
Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w kolejnych okresach. Utrzymanie wielkości zatrudnienia i przychodów ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wartość projektu: 229.678,44 PLN. Wkład Funduszy  Europejskich 229.678,44 PLN.
 
Almar Oldtimer Mercedes